Yksilölähtöinen muutos

 "Ihmiset muuttuvat ja motivoituvat yksilöllisesti.

Tiimit ja organisaatiot muuttuvat vasta kun ihmiset muuttuvat. 

Eikä pysyvä muutos tapahdu koskaan annettuna."

Maija Piiroinen