Filosofia

"Päätökseni lähestyä muutosta ja kehitystä yksilöiden kautta on kiteytynyt vuosien varrella työskennellessäni yritysten strategioiden, muutos- ja johtamisviestinnän kanssa sekä omaa yritystä vetäessäni.

Niin usein olen nähnyt, mitä tapahtuu kun paperilla loistavat suunnitelmat ja organisaatiomallit viedään käytäntöön. Kun ihmiset asetetaan suunnitelmiin, asiat eivät sujukaan odotetusti. 

 

Ihmiset ovat erilaisia persoonia, eivätkä motivoidu samoista asioista - eivätkä koskaan käskystä. Muutoksessa turhautuminen, pelko, pään puskaan laittaminen ja monet tunnereaktiot ovat yleisiä. Useimmiten kaikki tarkoittavat parasta, mutta lopputulos ei yleensä ole hyvä kenenkään kannalta.

 

Muutos lähtee liikkeelle jokaisen ihmisen persoonallisuudesta - luontaisista vahvuuksista ja motivaatiosta. Käskyä tai motivaatiota muutokseen ei voi antaa ulkoa päin ja odottaa tuloksia. Ei yksilö-, tiimi- eikä organisaatiotasolla. 

 

Ihminen lähtee muutokseen mukaan kun löytää juuri itseään motivoivan ja tärkeän kulman & roolin muutoksessa. 

 

Tiimit lähtevät mukaan, kun jokainen tiimiläinen sisäistää omat vahvuutensa ja tiimiläiset osaavat arvostaa ja hyödyntää toistensa erilaisuutta.

 

Organisaatiot muuttuvat kun muutoksen johtajat ja tiimiesimiehet löytävät oman luontaisen motivaationsa ja osaavat johtaa ja viestiä niin, että koko organisaatio löytää itseään motivoivan tarttumapinnan."

&-merkki
Kynä