Työkalut

Keskeinen menetelmä muutos- ja kehitysprojekteissani on MBTI -  Myers-Briggs Type Indicator® -kuvaaja. Se on maailmanlaajuisesti yrityselämässä eniten muutokseen ja kehitykseen käytetty menetelmä, joka kuvaa ihmisten erilaisuutta myönteisesti ja arvostavasti. 

 

MBTI kuvaa yksilöllistä erilaisuutta ja antaa käytännöllisiä malleja kuvata ryhmän erilaisten tyyppien merkitystä yhteistyössä ja mm. muutoksessa, viestinnässä, johtamisessa ja konfliktitilanteissa. MBTI on myös myönteinen, objektiivinen yhteinen kieli yhteistyön kehittämiseen. 

 

Olen kokenut MBTI-asiantuntija, -kouluttaja ,-valmentaja ja -coach ja työskentelen eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien organisaatioiden kanssa - johtoryhmä- ja tiimivalmennuksista muutos-, viestintä- ja stressiworkshopeihin, coachaukseen ja moneen muuhun. Näen päivittäin sen yksinkertaisuuden voiman. Siitä löytyy kerroksia ja 'hevosvoimia' mennä hyvinkin syvälle sekä yksilöiden että tiimien kehitykseen eri tilanteissa.