&-merkki
Organisaatiot ja tiimit

Muutoksilla on aina kiire. On vietävä tavoitteet ja strategia nopeasti käytäntöön, parannettava markkina-asemia ja myyntiä, kasvatettava tulosta. Usein liikkeelle lähdetään kovalla kiireellä ja 'yhden koon' -mallilla.

 

Organisaatio kuitenkin muuttuu toivotulla tavalla vain ihminen ja tiimi kerrallaan. Vasta kun jokainen on itse ymmärtänyt mitä ja miksi tehdään, miten se vaikuttaa meidän tiimiin ja minuun ja onko minulla tärkeä rooli muutoksen onnistumisessa, muutos lähtee liikkeelle.

 

Organisaation muutosprosessi nopeutuu ja tavoitteet saavutetaan todennäköisemmin, kun muutoksen suunnittelussa ja johtamisessa tunnistetaan ihmisten erilaisuus - erilaiset motivaattorit ja vahvuudet isossakin skaalassa ja luotetaan niihin. Muutoksessa erilaisuuden voima kannattaa ottaa peliin mukaan. 

 

Näin toivotut tulokset ja nopeus saadaan realistisesti maksimoitua.