Palvelut organisaatioille
  • Tiimien yhteistyön kehittäminen (mm. viestintä, muutos, motivaatio,stressi)

  • Muutoksen johtamisen ja viestinnän suunnittelu, aikataulutus ja roolitus

  • Muutoksen vetäjien ja lähiesimiesten omien luontaisten vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen, valmennus muutoksen johtamiseen ja viestimiseen

  • Ryhmävalmennukset ja -coaching erilaisuuden arvostamiseksi ja hyödyntämiseksi

  • Yksilöcoaching

  • Stressin välttäminen/purku ja konfliktien ratkaisu

  • Viestintä muutoksen eri vaiheissa

Työskentelen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kaikkialla Suomessa ja Eurooopassa.