&-merkki
!
Viiva
Yksilöt

Yksityis- tai työelämän muutostilanteissa ja tienristeyksissä tavoite saattaa olla selkeä - mutta miten löytää oma tapa ja motivaatio muutokseen ja lähteä tätä haastavaa matkaa tekemään ja saada aikaan pysyviä tuloksia?

 

Joskus taas muutoksen ja uuden vaiheen tarve on selvä, mutta tavoite ja reitti eivät vielä. 

 

Muutos ja henkilökohtainen kehitys, jotka johtavat kestäviin tuloksiin, lähtevät ihmisen omasta persoonallisuudesta sekä hänen luontaisista vahvuuksistaan ja innostuksen aiheistaan. Sekä niiden vähemmän luontaisten ominaisuuksien ennalta tunnistamisesta, joihin hyvät aikeet usein kaatuvat - ja joita voi & kannattaa tietoisesti kehittää.

 

Henkilökohtaisen coachingin avulla uusien vaihtoehtojen löytäminen ja punninta sekä oman kehityspolun löytäminen ja toteutuminen helpottuvat.