Palvelut yksilöille
 • Oman persoonallisuustyypin tunnistaminen ja sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet töissä ja yksityiselämässä

 • Coaching muutos- ja kehitystilanteissa, esimerkiksi

  • uranvalinta tai -kehitys, 

  • outplacement-tilanteet

  • elämän valintatilanteet, urakehitys

  • siirryttäessä uuteen tehtävään tai rooliin

  • stressi- ja konfliktitilanteissa

  • uusi esimiestehtävä 

 • Johdon ja lähiesimiesten muutos- ja viestintävalmennus